Caciocavallo "Gustoso".

Caciocavallo Gustoso

Auricchio Gustoso nel formato Caciocavallo
Auricchio Gustoso nel formato Caciocavallo
€29,50
ProductVariantDrop
Pecorino Fresco Marzolino.

PECORINO FRESCO MARZOLINO

Pecorino Fresco Marzolino - Forma intera da 850 g.
Pecorino Fresco Marzolino - Forma intera da 850 g.
€15,00
ProductVariantDrop
Pecorino Su Sardu.

PECORINO SU SARDU

Pecorino Su Sardu Crosta Fiorita - Mezza Forma da 1,45 Kg.
Pecorino Su Sardu Crosta Fiorita - Mezza Forma da 1,45 Kg.
€40,95
ProductVariantDrop
Mix Dolce e Piccante.

MIX DOLCE E PICCANTE

Gorgonzola Dolce Cremificato® e Gorgonzola Piccante
Gorgonzola Dolce Cremificato® e Gorgonzola Piccante
€30,10
ProductVariantDrop
Caciotta Fresca Auretta.

CACIOTTA FRESCA AURETTA

Caciotta Fresca Auretta - Forma intera da 1,1 Kg.
Caciotta Fresca Auretta - Forma intera da 1,1 Kg.
€19,80
ProductVariantDrop
Pecorino Fresco al Tartufo.

PECORINO FRESCO AL TARTUFO

Pecorino Fresco con Tartufo - Forma intera da 1 Kg.
Pecorino Fresco con Tartufo - Forma intera da 1 Kg.
€22,00
ProductVariantDrop
Caciocavallo "Stravecchio".

Caciocavallo Stravecchio

Auricchio Stravecchio nel formato Caciocavallo
Auricchio Stravecchio nel formato Caciocavallo
€59,70
ProductVariantDrop
Auricchio Giovane "PROVOLETTA" da 900 g. Auricchio Giovane.

AURICCHIO GIOVANE

Auricchio Giovane nel formato a “Provoletta”.
Auricchio Giovane nel formato a “Provoletta”.
€15,10
ProductVariantDrop
Bucaro con Pepe.

BUCARO CON PEPE

Bucaro con Pepe - 3 spicchi da 500 g.
Bucaro con Pepe - 3 spicchi da 500 g.
€38,40
ProductVariantDrop
Gorgonzola Dolce D.O.P. Cremificato® - Sedicesimo (750 g). Gorgonzola Dolce D.O.P.

GORGONZOLA DOLCE D.O.P.

Gorgonzola Dolce Cremificato® - Spicchio da 700 g.
Gorgonzola Dolce Cremificato® - Spicchio da 700 g.
€13,40
ProductVariantDrop
Gorgonzola Piccante D.O.P. - Sedicesimo (750 g). Gorgonzola Piccante D.O.P.

GORGONZOLA PICCANTE D.O.P.

Gorgonzola Piccante - Spicchio da 700 g.
Gorgonzola Piccante - Spicchio da 700 g.
€13,00
ProductVariantDrop
Auricchio Giovane "SALAMINO".

AURICCHIO GIOVANE

Auricchio Giovane nel formato cilindrico.
Auricchio Giovane nel formato cilindrico.
€15,10
ProductVariantDrop
Auricchio Stravecchio.

AURICCHIO STRAVECCHIO

Auricchio piccante "Stravecchio" - Trancio da 6 Kg.
Auricchio piccante "Stravecchio" - Trancio da 6 Kg.
€98,90
ProductVariantDrop
Moliterno al Tartufo.

MOLITERNO AL TARTUFO

Moliterno al Tartufo - Forma intera da 2,85 Kg.
Moliterno al Tartufo - Forma intera da 2,85 Kg.
€69,80
ProductVariantDrop
Moliterno.

MOLITERNO

Pecorino Stagionato Moliterno - Forma intera da 2,7 Kg.
Pecorino Stagionato Moliterno - Forma intera da 2,7 Kg.
€59,00
ProductVariantDrop
Auricchio Piccante.

AURICCHIO PICCANTE

Auricchio Piccante "Classico" - Trancio da 6 Kg.
Auricchio Piccante "Classico" - Trancio da 6 Kg.
€86,80
ProductVariantDrop